Beheren van praktijken

BeschrijvingDe beheer-functies van praktijken bestaan uit:
Binnen deze functies kan het volgende geregeld worden:

onderdeelniveau
- aantal dagen dat gegevens van een cliënt moeten worden bewaard na inactiveringalgemeen
- aantal dagen dat gegevens van een cliënt moeten worden bewaard na wijzigingalgemeen
- aantal dagen dat gegevens van een praktijk moeten worden bewaard na beëindiging ervanalgemeen
- aantal dagen dat persoonsgegevens van een cliënt moeten worden bewaard na wijzigingalgemeen
- aantal dagen dat verjaardag van te voren wordt gesignaleerdalgemeen
- aantal dagen dat verwijderen van cliëntgegevens van te voren wordt gesignaleerdalgemeen
- aantal karakters van password registrateuralgemeen
- aantal keer dat registrateur een verkeerd password mag invoerenalgemeen
- berichten tussen registrateursalgemeen
- bewaartermijn berichtenalgemeen
- bewaartermijn historiealgemeen
- bewaartermijn na opgave vergetelheidalgemeen
- bewaartermijn van loggingalgemeen
- default startdatum van een signaalalgemeen
- eigenschappen van password van registrateuralgemeen
- gebruik maken van een pincodepraktijk
- gegevens van cliënt pas verwijderen als ze in alle praktijken mogen worden verwijderd (voorzover van toepassing)algemeen
- geldigheidstermijn password registrateuralgemeen
- historie bewaren aan- of uitzettenalgemeen
- inloggen met gebruikersnaam i.p.v. e-mail adresalgemeen
- linkermenu (on)zichtbaar makenalgemeen
- linkermenu (on)zichtbaar maken (berichten)algemeen
- logging aan- of uitzettenalgemeen
- mail verzenden bij het ontvangen van een bericht mogelijk makenalgemeen
- persoonsgegevens van een cliënt voor alle praktijken vastleggen of per praktijkalgemeen
- registratie op de menubalk vermeldenalgemeen
- registratie operationeel laten zijnalgemeen
- registratie van aantekeningen op algemeen niveau?praktijk
- registratie van aantekeningen op datum niveau?praktijk
- registratie van adresgegevens verplicht?praktijk
- registratie van afwijkende factuurgegevens verplicht?praktijk
- registratie van e-mail verplicht?praktijk
- registratie van geboortedatum verplicht?praktijk
- registratie van naam verplicht?praktijk
- registratie van telefoonnummer verplicht?praktijk
- registratienummer van cliënt vastleggen?algemeen
- urenregistratie operationeel?praktijk
- urenregistratie niveaupraktijk
- verjaardagen signaleren?praktijk
- verwijderen cliënten signaleren?praktijk