Beheren van praktijken

Een praktijk is een administratieve 'eenheid' die jij als praktijk wilt beschouwen.
Een reden om meerdere praktijken te hebben zal in het algemeen zijn, dat de werkzaamheden zodanig verschillend zijn, dat het lastig is om deze onder 1 noemer te administreren, met name omdat de gegevens verschillend zijn.

De eenheid van administratie binnen een praktijk is de cliënt. Alle gegevens worden hieraan toegekend.

Als er voor gekozen is om persoonsgegevens te delen over alle praktijken, dan kunnen de persoonsgegevens eenvoudig worden overgenomen van de ene praktijk naar de andere. Let wel. het wijzigen van persoonsgegevens in de ene praktijk, betekent in dat geval dat de gegevens in de andere praktijk ook zijn veranderd.

De eigenschappen van een praktijk worden deels vastgelegd op het overkoepelende niveau en voor een deel op het niveau van de praktijk.

Voor het wijzigen van eigenschappen die op het overkoepelende niveau zijn vastgelegd zie "Inrichten cliënt-registratie".