Signaleren van aankomend verwijderen van cliënten

Om het verwijderen van cliënten te signaleren dient het volgende te zijn geregeld:
  1. Termijn waarbinnen de verwijdering wordt gesignaleerd is ingevuld
  2. In de praktijkregistratie is aangegeven, dat verwijderingen van cliënten moeten worden gesignaleerd
Termijn zetten

Ga naar beheer | beheren gegevens hoofdonderwerp
 
Pas de gegevens van de volgende velden onder Cliënt registratie / --- Signalen --- aan
-[Hoeveel dagen van te voren worden verjaardagen gesignaleerd?] ⇒ Maak je keuze

Signaleren verwijderen cliënten binnen een praktijk

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | beheren praktijk registratie


Open het scherm om de gegevens van de praktijk te wijzigen

Pas de gegevens van de volgende velden onder Signaleringen aan
-[Verwijderen cliënten signaleren?] ⇒ Vink aan/uit