Inrichten client-registratie

Operationeel maken en inrichten van de client-registratie behelst het volgende:

Ga naar beheer | beheren gegevens hoofdonderwerp

Vul alle gegevens onder de kop Client registratie in.

Opmerkingen:
  • [Cliënt registratie operationeel?] ⇒ Met deze vink wordt de cliënt registratie "aan" gezet.
  • [Cliënt registreren per praktijk (i.p.v. overall)?] ⇒ Met deze vink wordt bepaald of persoonsgegevens van de cliënten overall (vink UIT) of per praktijk worden geregistreerd (vink AAN)
  • [Cliënten van dezelfde persoon pas verwijderen als de laatste cliënt van de persoon wordt verwijderd?] ⇒ M.a.w. van één en dezelfde persoon worden alle cliëntgegevens (over meerdere praktijken) alleen maar gelijktijdig verwijderd
  • [Cliënt registratie onderlinge berichten operationeel?] ⇒ Met behulp van deze vink wordt het mogelijk dat behandelaars onderling berichten kunnen uitwisselen via het systeem (als vink AAN)