Beschrijving

De cliënt registratie is een afgeschermd gedeelte van de website, waar gegevens over praktijken, clienten en behandelaars kunnen worden geregistreerd.

Per praktijk kunnen de gegevens worden beschermd door een separate pincode (per praktijk), die niet binnen de systemen is vastgelegd. Hacken van de gegevens is hierdoor vrijwel zinloos.

Er kunnen meerdere praktijken worden geregistreerd, waarbij ervoor kan worden gekozen om de persoonsgegevens van de cliënten al dan niet te delen (dit is een overall keuze).

Er kunnen meerdere behandelaars worden geregistreerd. Per behandelaar kan worden bepaald binnen welke praktijk(en) een behandelaar kan administreren.
Er kan een schema worden opgegeven voor vervanging van passwords, alsmede de eisen waar een password aan moet voldoen.

Per praktijk kunnen cliëntgegevens worden vastgelegd.
Per cliënt kunnen tevens aantekeningen (overall) en aantekeningen per datum (bijvoorbeeld per consult) worden vastgelegd. Ook kan op deze niveaus bijlagen worden opgeslagen.
Op alle niveaus kunnen naar keuze (zelf te definiëren) rubrieken worden toegevoegd.

Per cliënt is het mogelijk om tijd te registreren.

Per cliënt is het mogelijk om (zelf te definiëren) signalen te agenderen, die van belang zijnde gebeurtenissen markeren. De signalen worden gemeld op een apart overzichtsscherm en (naar keuze) via e-mail.

Onderlinge communicatie tussen behandelaars kan (naar keuze) plaats vinden via een intern berichten-systeem.

Het is mogelijk om cliënten inzage te geven in de vastgelegde gegevens.