Signaal-patronen

Om gebruik te kunnen maken van een een signaal-patroon dient het volgende te zijn geregeld:
  1. Er is een signaal patroon gedefinieerd
  2. Binnen het signaal patroon zijn één of meer signaal patroon regels gedefinieerd
  3. Het signaal patroon is toegewezen aan de praktijk
Signaal patroon definiëren

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | beheren signaal patronen


Maak een nieuw signaal patroon; er wordt een signaal patroon gemaakt met de omschrijving [ L E E G ]

Wijzig het signaal patroon, hier kan de omschrijving van het signaal patroon worden ingevuld

Bewerk de individuele regels van het signaal patroon

Verwijder het signaal patroon

Definiëren van signaal patroon regels

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | beheren signaal patronen


Open het overzicht van de signaal patroon regels van het signaal patroon.

Op het scherm staan de signaal patroon regels die binnen het signaa; patroon zijn gedefinieerd.
De volgorde van de regels kan worden gewijzigd, maar dat heeft geen effect op de werking ervan.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

Maak een nieuwe signaal patroon regel

Wijzig de signaal patroon regel. Het vervolgscherm wijst zichzelf.

Verplaats het signaal patroon naar beneden

Verplaats het signaal patroon naar boven

Verwijder het signaal patroon uit de lijst van opgenomen signaal patronen

Toewijzen van een signaal patroon aan een praktijk

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | beheren signaal patronen


Open het overzicht van de toegewezen signaal patronen van de praktijk.

Op het scherm staat aan de bovenzijde de signaal patronen die kunnen worden gebruikt binnen de praktijk, aan de onderzijde staan de nog beschikbare signaal patronen.
De signaal patronen worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden weergegeven binnen de drop-down menu's in de administratie

Er zijn de volgende mogelijkheden:

Neem het signaal patroon op in de lijst van opgenomen signalen

Verplaats het signaal patroon naar beneden

Verplaats het signaal patroon naar boven

Verwijder het signaal patroon uit de lijst van opgenomen signaal patronen