Beschrijving

Een signaal is een vooraf ingestelde mededeling, die "actief" wordt op de vooraf ingestelde datum.
Actieve signalen zijn zichtbaar zodra je bent ingelogd.
Bij het zetten van signalen kan rekening worden gehouden met werkdagen en feestdagen (instelbaar)

Indien gewenst (instelbaar) kan na het inloggen meteen een overzicht worden gegeven van de actieve signalen (als die er zijn).

Het is mogelijk om een e-mail te laten verzenden aan de behandelaar waarvan één of meer signalen actief zijn geworden.

Het is mogelijk om door het systeem een signaal te laten zetten bij verjaardagen van cliënten.

Het is mogelijk om door het systeem een signaal te laten zetten bij het naderende verwijderen van een cliënt.

Het is mogelijk dat een behandelaar de actieve signalen van één of meer andere behandelaars te zien krijgt.

De inhoud van de tekst van een signaal dient vooraf te worden gedefinieerd. Wel kan er per signaal een extra (vrije) tekst worden toegevoegd. Om een signaal binnen een praktijk te kunnen gebruiken moet het signaal worden 'toegewezen' aan een praktijk.

Het is mogelijk een een signaalpatroon te definiëren (een verzameling van signalen). Deze kunnen binnen de administratie worden 'gezet'. Om een signaalpatroon binnen een praktijk te kunnen gebruiken moet het signaalpatroon worden gedefinieerd en zijn 'toegewezen' aan een praktijk.