Gebruik maken van signalen

Om gebruik te kunnen maken van signalen dient het volgende te zijn geregeld:
  1. Gebruik van signalen staat "aan"
  2. Er zijn standaard signalen gedefinieerd.
  3. Er zijn signalen toegewezen aan de praktijk.
Signalen "aan" zetten

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | beheren praktijk registratie

Open het scherm om de gegevens van de praktijk te wijzigen

Pas de gegevens van de volgende velden onder Signaleringen aan
-
[Signalen operationeel?] ⇒ Vink aan
-
[Signalen op het niveau] ⇒ Maak je keuze


Standaard signalen definiëren

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | beheren beschikbare signalen


Maak een nieuw signaal; er wordt een signaal gemaakt met de omschrijving [ L E E G ]

Verwijder het signaal; het signaal wordt aangemerkt als verwijderd (het signaal blijft bestaan, maar kan binnen de administratie niet meer worden gebruikt)

Wijzig het signaal, hier kan de omschrijving van het signaal worden ingevuld


Signalen toewijzen aan een praktijk

Ga naar beheer | beheren cliënt registratie | toewijzen signalen per praktijk


Open het overzicht van de toegewezen signalen van de praktijk.

Op het scherm staat aan de bovenzijde de signalen die kunnen worden gebruikt binnen de praktijk, aan de onderzijde staan de nog beschikbare signalen.
De signalen worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden weergegeven binnen de drop-down menu's in de administratie

Er zijn de volgende mogelijkheden:

Neem het signaal op in de lijst van opgenomen signalen

Verplaats het signaal naar beneden

Verplaats het signaal naar boven

Verwijder het signaal uit de lijst van opgenomen signalen